bol.com Partner

Breuken Verhoudingen Procenten En Kommagetallen 2006 - Tussendoelen Annex Leerlijnen

Auteur Tal - Team
Druk
Taal Nederlands
Uitgever Noordhoff Uitgevers B.V.
Prijs 33,50 euro
ISBN 9789001851064

Winkel Prijs
Bol € 33,95 Geen Verzendkosten! Bestel Online
Studystore € 33,95 Geen Verzendkosten! Bestel Online


Omschrijving

Breuken Verhoudingen Procenten En Kommagetallen  2006 - Tussendoelen Annex Leerlijnen
tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen legt uit wat de kern is van dit leerstofgebied. Het boek laat zien hoe de onderdelen in dit lastige gebied met elkaar samenhangen en hoe die samenhang in de bovenbouw van het basisonderwijs toegepast kan worden. Daarbij worden tussendoelen en leerlijnen geschetst.

In Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen. Het uitgangspunt is dat leerlingen leren doorzien wat de achterliggende concepten zijn in plaats van uitsluitend de formules uit hun hoofd te leren. Als er minder hoge eisen gesteld worden aan het beheersingsniveau van formele procedures kan er meer tijd worden geïnvesteerd in het begrijpen van kernzaken.

Dit boek biedt aankomende leerkrachten, leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het rekenonderwijs in dit leerstofgebied, maar is ook boeiend voor ouders/verzorgers. Bij dit boek staat aanvullend materiaal op de website www.tal.noordhoff.nl . (bron bol.com)


Bekijk de inhoud van dit boek:Dit boek wordt gebruikt bij de volgende opleidingen:
Opleiding Studie
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Deeltijd 09/10
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Voltijd 09/10
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Deeltijd 10/11
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Voltijd 10/11
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs HBO Leraar Basisonderwijs - Deeltijd 11/12
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs HBO Leraar Basisonderwijs - Voltijd 11/12
Fontys PABO Den Bosch (inc. PMK) PABO 2009-2010
Fontys PABO Den Bosch (inc. PMK) PABO 2010-2011
Fontys PABO Limburg Sittard PABO 2009-2010
Fontys PABO Limburg Sittard PABO 2010-2011
Fontys PABO Limburg Sittard HBO PABO Deeltijd Hoofdfase A
Fontys PABO Limburg Sittard HBO PABO Deeltijd Hoofdfase B
Fontys PABO Limburg Sittard HBO PABO Voltijd Hoofdfase B
Fontys PABO Limburg Venlo PABO 2009-2010
Fontys PABO Limburg Venlo PABO 2010-2011
Fontys PABO Limburg Venlo HBO PABO 2011-2012
Fontys PABO Tilburg Propedeuse
Fontys PABO Tilburg HBO Propedeuse
Fontys Pedagogische Opleidingen 's-Hertogenbosch HBO PABO 1. Propedeuse
Fontys Pedagogische Opleidingen 's-Hertogenbosch HBO PABO 2. Hoofdfase
Fontys Pedagogische Opleidingen 's-Hertogenbosch HBO PABO 3. Afstuderen
HAN PABO Arnhem HBO PABO
HAN PABO Groenewoud Instroom Februari 2010
HAN PABO Groenewoud Reguliere Deeltijd
HAN PABO Groenewoud Verkorte Deeltijd
HAN PABO Groenewoud Voltijd
HAN PABO Groenewoud Deeltijd
HAN PABO Groenewoud HBO Alpo
HAN PABO Groenewoud HBO Deeltijd
HAN PABO Groenewoud HBO Voltijd
HR Instituut voor Lerarenopleidingen PABO Deeltijd 09-10
HR Instituut voor Lerarenopleidingen PABO Voltijd 09-10
HR Pabo Dordrecht Deeltijd
HR Pabo Dordrecht Duaal
HR Pabo Dordrecht Voltijd
HR Pabo Rotterdam Pabo tweejarige deeltijdopleiding
HR Pabo Rotterdam Pabo vierjarige deeltijdopleiding
HR Pabo Rotterdam Pabo voltijdopleiding
HR Pabo Rotterdam HBO Pabo tweejarige deeltijdopleiding
Hs Zuyd PABO Heerlen PABO
Hs Zuyd PABO Heerlen PABO 2010-2011
Hs Zuyd PABO Maastricht PABO 2009-2010
HU Fac. Educatie Instituut Theo Thijssen - PABO
HU Fac. Educatie Instituut Theo Thijssen Instituut Theo Thijssen - PABO
HvA PABO PABO
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
INHolland Pabo Alkmaar Pabo Verkort
INHolland Pabo Alkmaar Pabo
INHolland Pabo Haarlem Pabo verkort
INHolland Pabo Haarlem Pabo
INHolland Pabo Hoofddorp Pabo Verkort
INHolland Pabo Hoofddorp Pabo
NHL Instituut Educatie en Communicatie Pabo Opleiding tot leraar basisonderwijs - Jaar 2
PABO Almere PABO Almere
PABO Almere HBO PABO
UU Fac. Sociale Wetenschappen ALPO ALPO jaar 1

Breuken Verhoudingen Procenten En Kommagetallen  2006 - Tussendoelen Annex Leerlijnen