bol.com Partner

Ontwikkeling Door Onderzoek

Auteur Kallenberg
Druk 1
Taal Nederlands
Uitgever ThiemeMeulenhoff bv
Prijs 25,00 euro
ISBN 9789006955125

Winkel Prijs
Bol € 34,90 Geen Verzendkosten! Bestel Online
Studystore € 34,90 Geen Verzendkosten! Bestel Online


Omschrijving

Ontwikkeling Door Onderzoek
In Ontwikkeling door onderzoek komt theorie en toepassing van praktijkonderzoek door leraren aan de orde, uitgaande van praktijkvoorbeelden. Er is aandacht voor onderzoek dat een bijdrage levert aan het eigen functioneren als leraar en aan onderzoek dat door een team van leraren wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat de uitgave in op de bijdrage van onderzoek aan schoolontwikkeling en aan het beroep van leraar in het algemeen. De roep om een onderzoekende houding bij leraren wordt steeds sterker. We verwachten een kritische kijk ten aanzien van de eigen beroepsuitoefening. Maar wat is er door onderzoek eigenlijk te winnen voor jezelf, voor school én voor de hele beroepsgroep? Deze vraag staat centraal in de uitgave Ontwikkeling door onderzoek, een handreiking voor leraren.

Uitgaande van praktijkvoorbeelden komt theorie en toepassing van praktijkonderzoek door leraren aan de orde. Er is aandacht voor onderzoek dat een bijdrage levert aan het eigen functioneren als leraar en aan onderzoek dat door een team van leraren wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat de uitgave in op de bijdrage van onderzoek aan schoolontwikkeling en aan het beroep van leraar in het algemeen.

Ontwikkeling door Onderzoek bevat een scala van toepassingsmogelijkheden, skill sheets, theorie en suggesties voor verdere verdieping. Dat maakt het geschikt voor gebruik in de lerarenopleiding, in teams die systematisch willen werken aan schoolontwikkeling en voor de beroepsgroep in het algemeen. (bron bol.com)


Bekijk de inhoud van dit boek:Dit boek wordt gebruikt bij de volgende opleidingen:
Opleiding Studie
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Deeltijd 09/10
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Voltijd 09/10
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Deeltijd 10/11
Avans Ac. voor Pedagogisch Onderwijs Leraar Basisonderwijs - Voltijd 10/11
Fontys PABO Eindhoven PABO Eindhoven 2010-2011
Fontys PABO Limburg Sittard PABO 2009-2010
Fontys PABO Limburg Sittard PABO 2010-2011
Fontys PABO Limburg Venlo PABO 2009-2010
Fontys PABO Limburg Venlo PABO 2010-2011
Fontys PABO Tilburg Hoofdfase
Fontys Sporthogeschool Sittard Sports en Education
Fontys Sporthogeschool Sittard LO Praktijkopleiding (POLO)
Fontys Sporthogeschool Sittard LO Voltijd
Fontys Sporthogeschool Tilburg Deeltijd LO 2009 2010
Fontys Sporthogeschool Tilburg Voltijd LO 2009 2010
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Deeltijd
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Praktijkopleiding (POLO)
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Voltijd
HAN PABO Arnhem PABO
HAN PABO Arnhem ALPO
HAN PABO Groenewoud ALPO
HAN PABO Groenewoud Instroom Februari 2010
HAN PABO Groenewoud Reguliere Deeltijd
HAN PABO Groenewoud Voltijd
HAN PABO Groenewoud Deeltijd
HAN PABO Groenewoud HBO Alpo
HAN PABO Groenewoud HBO Deeltijd
HAN PABO Groenewoud HBO Voltijd
HG Pedagogische Academie Pedagogische Academie 2009-2010
HG Pedagogische Academie PABO 2010-2011
HHS Pabo Avondopleiding
HHS Pabo Dagopleiding
Hogeschool Domstad ALBO Traject 1ste jaar
Hogeschool Domstad dag en dag-avond opleiding 3de jaar
HR Instituut voor Lerarenopleidingen PABO Deeltijd 09-10
HR Instituut voor Lerarenopleidingen PABO Voltijd 09-10
HR Pabo Rotterdam Pabo vierjarige deeltijdopleiding
HR Pabo Rotterdam Pabo voltijdopleiding
HvA PABO PABO
INHolland Education Aardrijkskunde
INHolland Education Duits
INHolland Education Economie
INHolland Education Engels
INHolland Education Frans
INHolland Education Geschiedenis
INHolland Education Gezondheidszorg en welzijn 2 of 3 jarig
INHolland Education Gezondheidszorg en welzijn 4 jarig
INHolland Education Godsdienst en levensbeschouwing
INHolland Education Imam
INHolland Education Kopopleiding
INHolland Education Maatschappijleer
INHolland Education Mens en natuur
INHolland Education Nederlands
INHolland Education Islam-godsdienst
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Education PABO Propedeuse cohort 2009 1e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2009 semester 1 en 2
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Education PABO Propedeuse cohort 2009 1e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2009 semester 1 en 2
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2008 2e jaar
INHolland Education PABO Propedeuse cohort 2009 1e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2009 semester 1 en 2
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Voltijd Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo voltijd deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd 2010-2011
INHolland Education PABO DigiPabo Voltijd Deeltijd 2010-2011
INHolland Pabo Jaar 1
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Jaar 4
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 1
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Jaar 4
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 1
INHolland Pabo Jaar 2
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Jaar 4
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
PABO Almere PABO Almere
PABO Almere HBO PABO propedeuse
PABO Almere HBO PABO
Pabo HU Amersfoort (Domstad) ALBO dagvariant jaar 1
Pabo HU Utrecht (Domstad) dag en dag-avond opleiding jaar 3
Pabo HU Utrecht (Domstad) variant 2 plus jaar 2
Stenden Lerarenopleiding Basisonderwijs Pabo 2009-2010
Stenden Lerarenopleiding Basisonderwijs Pabo 2009-2010
Stenden Lerarenopleiding Basisonderwijs Pabo 2009-2010
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Pabo 2010-2011
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Pabo 2010-2011
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Pabo 2010-2011
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Emmen HBO Pabo
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Groningen HBO Pabo
Stenden Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Leeuwarden HBO Pabo
Via Vinci Academy HBO Middenmanagement (MM)
Via Vinci University Middenmanagement (MM)

Ontwikkeling Door Onderzoek