bol.com Partner

Pedagogische Adviezen Voor Speciale Kinderen 2De Druk 2009

Auteur Lieshout
Druk
Taal Nederlands
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
Prijs 30,90 euro
ISBN 9789031362837

Winkel Prijs
Bol € 34,95 Geen Verzendkosten! Bestel Online
Studystore € 34,95 Geen Verzendkosten! Bestel Online


Omschrijving

Pedagogische Adviezen Voor Speciale Kinderen 2De Druk 2009
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen gaat over speciale, bijzondere, maar complexe kinderen en jongeren, die hun opvoeders soms voor grote problemen kunnen stellen. Naast een beschrijving van hun gedragsproblemen geeft de auteur praktische suggesties voor de aanpak hiervan. De kern van die aanpak is gelegen in de bereidheid van de beroepsopvoeder om áchter het probleemgedrag te willen kijken en reeds bestaande positieve gedragingen uit te breiden. Hierdoor past dit boek in de trend van de tegenwoordige hulpverlening om vooral oplossingsgericht en niet zozeer probleemgericht te handelen. Deze aanpak biedt meer openingen en perspectief in problematische opvoedingssituaties. Door zijn eenduidige opbouw is het boek zowel een praktisch handboek als een naslagwerk. Van alle problemen worden steeds dezelfde vragen beantwoord. In de elf hoofdstukken van deel II staat steeds beschreven: hoe ziet het probleem eruit volgens het psychiatrische DSM-IV classificatiesysteem, wat zijn mogelijke oorzaken, wat zijn mogelijke behandelingsvormen, wat is de prognose, wat de concrete verschijningsvormen van het probleem in een klas of groep en wat zijn dan mogelijke handelingssuggesties.In deze geheel herziene uitgave van het boek Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is in vergelijking met de eerdere uitgave een aantal nieuwe onderwerpen opgenomen: hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD). Daarnaast is rond de andere problemen de informatie geactualiseerd. Zo is er meer aandacht voor de resultaten uit de hersenwetenschap en meer nadruk op behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness. Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is geschreven voor beroepsopvoeders die direct werken met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Te denken valt aan opvoeders, leerkrachten en groepsleiders, werkzaam in bijvoorbeeld het (Speciaal) onderwijs, Regionale Opleidings Centra, residentiële en semi-residentiële instellingen, zoals (medisch) kinderdagverblijven, internaten, psychiatrische instellingen en Boddaertcentra. Het boek kan tevens gebruikt worden door begeleidingsdiensten, die ten dienste staan van deze beroepsopvoeders, bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten, bureaus voor Jeugdzorg, de RIAGG's, schoolartsen, verschillende beroeps- en ouderverenigingen, zoals Balans: de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en/ of gedragsproblemen. Verder is het boek geschikt voor opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs en aan de Universiteit.

In deze geheel herziene uitgave van het boek Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is in vergelijking met de eerdere uitgave een aantal nieuwe onderwerpen opgenomen: hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD). Daarnaast is rond de andere problemen de informatie geactualiseerd. Zo is er meer aandacht voor de resultaten uit de hersenwetenschap en meer nadruk op behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness. (bron bol.com)


Bekijk de inhoud van dit boek:Dit boek wordt gebruikt bij de volgende opleidingen:
Opleiding Studie
Fontys Hogeschool Pedagogiek Pedagogiek
Fontys Hogeschool Pedagogiek deeltijd
Fontys Hogeschool Pedagogiek voltijd
Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven HBO Domeinminor Jeugd
Fontys Sporthogeschool Sittard Sports en Education
Fontys Sporthogeschool Sittard LO Praktijkopleiding (POLO)
Fontys Sporthogeschool Tilburg Deeltijd LO 2009 2010
Fontys Sporthogeschool Tilburg Voltijd LO 2009 2010
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Deeltijd
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Praktijkopleiding (POLO)
Fontys Sporthogeschool Tilburg LO Voltijd
Fontys Sporthogeschool Tilburg HBO 1 LO Deeltijd
Fontys Sporthogeschool Tilburg HBO LO Voltijd
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Aardrijkskunde
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Biologie
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Economie
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Frans
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Geschiedenis
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Natuurkunde
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Nederlands
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Scheikunde
HAN Instituut voor Leraar en School ILS Wiskunde
HAN Instituut voor Leraar en School Aardrijkskunde
HAN Instituut voor Leraar en School Biologie
HAN Instituut voor Leraar en School Duits
HAN Instituut voor Leraar en School Economie
HAN Instituut voor Leraar en School Frans
HAN Instituut voor Leraar en School Geschiedenis
HAN Instituut voor Leraar en School Natuurkunde
HAN Instituut voor Leraar en School Nederlands voltijd
HAN Instituut voor Leraar en School Scheikunde
HAN Instituut voor Leraar en School Wiskunde
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Aardrijkskunde
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Biologie
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Duits
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Economie
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Engels
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Frans
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Geschiedenis
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Natuurkunde
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Scheikunde
HAN Instituut voor Leraar en School HBO Wiskunde
HR Instituut voor Gezondheidszorg HBO Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 11-12
HU Fac. Educatie Instituut Theo Thijssen - PABO
HU Fac. Educatie Instituut Theo Thijssen Instituut Theo Thijssen - PABO
HU Fac. Maatschappij en Recht Pedagogiek
HU Fac. Maatschappij en Recht Utrecht Pedagogiek Pedagogiek
HvA PABO PABO
INHolland Education Aardrijkskunde
INHolland Education Duits
INHolland Education Economie
INHolland Education Engels
INHolland Education Frans
INHolland Education Geschiedenis
INHolland Education Gezondheidszorg en welzijn 2 of 3 jarig
INHolland Education Gezondheidszorg en welzijn 4 jarig
INHolland Education Godsdienst en levensbeschouwing
INHolland Education Imam
INHolland Education Kopopleiding
INHolland Education Maatschappijleer
INHolland Education Mens en natuur
INHolland Education Nederlands
INHolland Education Islam-godsdienst
INHolland Education Biologie
INHolland Education Islam godsdienst
INHolland Education Natuur- en Scheikunde
INHolland Education Wiskunde
INHolland Education KOP-opleiding
INHolland Education Natuurkunde
INHolland Education OWK/PED (MAJOR) Alle Jaren
INHolland Education Scheikunde
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2008 semester 3 en 4
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2008 semester 3 en 4
INHolland Education PABO Post Propedeuse cohort 2007 3e jaar
INHolland Education PABO Verkorte DT cohort 2008 semester 3 en 4
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Voltijd Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo voltijd deeltijd
INHolland Education PABO DigiPabo Verkorte Deeltijd 2010-2011
INHolland Education PABO DigiPabo Voltijd Deeltijd 2010-2011
INHolland Education PABO Den Haag DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO Den Haag DigiPabo Voltijd Deeltijd
INHolland Education PABO Rotterdam DigiPabo Verkorte Deeltijd
INHolland Education PABO Rotterdam DigiPabo Voltijd Deeltijd
INHolland Health Pedagogiek Minors
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Jaar 3
INHolland Pabo Verkort 1
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo verkort
INHolland Pabo Pabo
INHolland Pabo Pabo Verkort
INHolland Pabo Alkmaar Pabo Verkort
INHolland Pabo Alkmaar Pabo
INHolland Pabo Haarlem Pabo verkort
INHolland Pabo Haarlem Pabo
INHolland Pabo Hoofddorp Pabo Verkort
INHolland Pabo Hoofddorp Pabo
INHolland Pedagogiek Pedagogiek 2010-2011
INHolland Social Work Alkmaar SPH
INHolland Social Work Haarlem SPH VT en DT
NHL Instituut Educatie en Communicatie Opleiding tot leraar basisonderwijs
NHL Instituut Educatie en Communicatie Sociale vakken
NHL Instituut Educatie en Communicatie Lerarenopleiding Sociale Vakken Sociale vakken
NHL Instituut Educatie en Communicatie Pabo Opleiding tot leraar basisonderwijs - Jaar 3
NHL Instituut Zorg en Welzijn Welzijnsopleidingen Social Work CMV-MWD-PEDA
PABO Almere PABO Almere
PABO Almere HBO PABO
Windesheim School of Social Work CMV MWD SPH Minors Deeltijd

Pedagogische Adviezen Voor Speciale Kinderen 2De Druk 2009